Business Australia offers free business support to Ocello Formaggi

VỀ THÀNH VIÊN MIỄN PHÍ

Cho dù doanh nghiệp của quý vị chỉ mới bắt đầu, muốn trở nên hiệu quả hơn hoặc muốn phát triển - chỉ cần tham gia Business Australia với tư cách là thành viên miễn phí và chúng tôi sẽ giúp đỡ quý vị đạt được điều đó.

ĐỂ HƯỞNG NHỮNG TÀI NGUYÊN CHỈ DÀNH CHO THÀNH
VIÊN MIỄN PHÍ

Nhận tư vấn qua điện thoại miễn phí về các vấn đề liên quan đến COVID-19 như trợ cấp Giử Nhân Viên (JobKeeper) và Chương trình Kích thích của Chính phủ, Thuê mướn Thương mại, cùng với lời cố vấn khác về các vấn đề liên quan đến Nơi làm việc như Tuyển dụng, Hiệu suất làm việc, Tạm nghỉ việc, Thôi việc và Nghỉ phép.

Tìm hiểu thêm

Nếu cần chuẩn bị tài liệu pháp lý để hướng dẫn nhân viên mới và điều hành các thay đổi tại Nơi làm việc của quý vị như vấn đề Tạm nghỉ việc và Thôi việc.

Tìm hiểu thêm

Quý vị đang tìm kiếm nguồn tài trợ để hỗ trợ cho doanh nghiệp của mình? Hãy sử dụng Công cụ Tìm kiếm Trợ cấp cho Doanh nghiệp Miễn phí của chúng tôi để hiểu các khoản trợ cấp của chính phủ mà doanh nghiệp của quý vị  có thể hội đủ điều kiện nhận được từ 1.500 đô trở lên trong khoản trợ cấp trị giá gần 40 tỷ đô la của chính phủ.

Tìm hiểu thêm

Hãy vào đọc  những giải pháp quản lý nhân sự trực tuyến miễn phí dành cho quý vị và tối đa năm nhân viên. Phân công và theo dõi việc chấp nhận hợp đồng và chính sách, quản lý hiệu suất của nhân viên và nhiều điều khác nữa. 

Tìm hiểu thêm

Hãy vào đọc hơn 120 Mức Lương bổng hiện hành của Fair Work và ghi danh để được nhận thông báo qua email về Mức Lương ấn định cho doanh nghiệp của qúy vị , để quý vị có thể cập nhật các thay đổi về các điều khoản nghỉ phép và tiền lương.

Tìm hiểu thêm

Hãy vào đọc những cố vấn Tiếp thị chuyên nghiệp cho Trang mạng Thương nghiệp của quý vị, tìm kiếm, mạng xã hội hoặc quảng cáo tại địa phương cho doanh nghiệp của quý vị trong vòng 90 phút tư vấn Tiếp thị miễn phí (trị giá $350). 

Tìm hiểu thêm

ĐĂNG KÝ LÀM THÀNH VIÊN MIỄN PHÍ

Chỉ cần đăng ký là có thể tham gia Business Australia miễn phí

ĐÃ LÀ THÀNH VIÊN?

Hãy bắt đầu tận dụng các tài nguyên dành cho thành viên miễn phí ngay